Uvjeti kupnje

OPĆENITI UVJETI POSLOVANJA
Pravne odredbe
Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi društvo GOLMAR d.o.o.
Društvo GOLMAR d.o.o. se odriče odgovornosti za eventualne štete nastale upotrebom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.
Društvo GOLMAR d.o.o. se obvezuje primjenjivati sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba.
Društvo GOLMAR d.o.o. ulaže razumne napore u održavanju informacija na ovim stranicama ažurnim i točnim. Međutim, zbog dinamičnosti tržišta i nepredvidivih situacija moguće su, u manjem broju slučajeva, odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Društvo GOLMAR d.o.o. zadržava pravo otkazivanja narudžbe bez dodatnog objašnjena. Društvo GOLMAR d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju razmotriti specifičnu situaciju te ponuditi kupcu rješenje. U slučaju prethodno navedenog, Kupac ima pravo prihvatiti rješenje društva GOLMAR d.o.o. ili raskinuti ugovor.
Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno u ponudi.
Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije kontaktirajte GOLMAR d.o.o. sukladno informacijama navedenim pod opcijom KONTAKT.
 
Garancija privatnosti
Društvo GOLMAR d.o.o. obvezuje se da će čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših posjetilaca i kupaca, u skladu s važećim propisima o elektroničkoj trgovini te propisima o zaštiti osobnih podataka a u vezi s propisima koji reguliraju pravo na pristup informacijama. 
Svi zaposleni u društvu GOLMAR d.o.o. i poslovni partneri društva GOLMAR d.o.o. ugovorno su obvezni poštovati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Društvo GOLMAR d.o.o. se obvezuje prikupljati isključivo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i obavještavati posjetioce i kupce o načinu korištenja tih podataka, a to sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Kupac ima pravo izbora vezano uz  upotrebu osobnih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Osobni podaci kupaca spremljeni su u informatičkom sustavu društva GOLMAR d.o.o. koje ih vodi sukladno propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka. Svi podaci čuvaju se na serveru kojem je na neki način zaštićen i kontroliran pristup pod šifrom.
Osobne podatke korisnika društvo GOLMAR d.o.o. daje na uvid i upotrebu trećoj strani isključivo uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost korisnika, a to sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, izuzev zakonskih obveza društva GOLMAR d.o.o.
Korisnik je prilikom registracije obvezan potvrditi točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dati suglasnost za korištenje istih sukladno važećim zakonskim propisima. 
 
Cjenik
Društvo GOLMAR d.o.o. se obvezuje uz proizvode koje nudi objavljivati i cijenu istih. Društvo GOLMAR d.o.o. zadržava pravo korekcije cijene i mogućnost da iste odstupanju od stvarne trenutne cijene proizvoda, a to isključivo zbog dinamičnosti tržišta.
Društvo GOLMAR d.o.o. obvezuje se u najvećoj mogućoj mjeri ažurirati informacije o stanju proizvoda i cijenama istih.
 
Načini plaćanja
Kupovina i plaćanje odabranih proizvoda u internet trgovini moguće je na sljedeće načine:
Plaćanje kreditnim karticama:   Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama:  Visa, MasterCard, Maestro i Diners.
          
Gotovinsko plaćanje -internet bankarastvo, virmansko plaćanje
Plaćanje karticama:
ERSTE BANKA:
 • MAESTRO ESB
 • MAESTRO CARD ECC
 • VISA ECC
 • OBROČNA OTPLATA:
 • DINERS 2-12 RATA
PBZ CARD:
 • MAESTRO
 • MASTER CARD
 • VISA
 • OBROČNA OTPLATA:
 • AMERICAN EXPRESS 2-6 RATA
 • MAESTRO I VISA 2-12 RATA
ZAGREBAČKA BANKA:
 • MAESTRO
 • MASTERCARD
 • VISA I VISA ELECTRON
 • OBROČNA OTPLATA:
 • MASTERCARD I VISA 2-6 RATA
 
Uvjeti dostave
Dostavu vrši GLS ili In Time dostavna služba, a društvo GOLMAR d.o.o. preuzima troškove dostave za sve kupnje iznad 300,00 EUR. Društvo GOLMAR d.o.o. se obvezuje svaki naručeni artikl dostaviti unutar 10 radnih dana na adresu navedenu prilikom narudžbe, izuzev manjih i slabo naseljenih mjesta, te otoka koje GLS i In Time vozi po posebnom rasporedu vožnje. 
Prilikom narudžbe korisnik je obvezan navesti kontakt broj u svrhu što točnije i brže dostave.
Ako se korisnik ne zatekne na adresi, dostavljač će ostaviti obavijest o dospijeću pošiljke sa svim potrebnim podacima o pošiljci (broj pošiljke, kontakt broj Službe za korisnike).
Nakon povratne informacije od korisnika, ponovno će se pokušati dostava na adresi korisnika, te ukoliko korisnik ni tada nastavno na dogovor ne bude na adresi, pošiljka se vraća društvo GOLMAR d.o.o.
 
Reklamacije i prigovori
Reklamacije vezane za materijalne nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte na sljedeće adrese:
e-mail - [email protected]
Adresa za slanje poštom:
GOLMAR d.o.o.
ILICA 55
10 000 ZAGREB
Obrazac možete preuzeti na ovom linku
Jamstvo
Jamstvo se daje sukladno jamstvu koje daje proizvođač i sukladno odredbama Zakona o  zaštiti potrošača. 
Materijalni i pravni nedostaci
Društvo GOLMAR d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na korisnika, bez obzira je li mu to bilo poznato te za materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Društvo GOLMAR d.o.o. odgovara u slučaju da na prodanoj stvari postoji neko pravo trećega koje isključuje, umanjuje ili ograničuje korisnikovo pravo, a o čijem postojanju korisnik nije obaviješten, niti je pristao uzeti stvar opterećenu tim pravom. 
Odgovornost društva GOLMAR d.o.o. za materijalne i pravne nedostatke uređena je sukladno Zakonu o obveznim odnosima. 
Za bilo kakve upite po pitanju zamjene ili reklamiranje proizvoda kontaktirajte nas na e-mail: [email protected]
 
Jednostrani raskid ugovora
Korisnik ima pravo jednostranog raskida ugovora, bez obveze navođenja razloga i to u roku od 14 dana od dana dostave naručenog proizvoda. 
Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti ugovor putem obrasca kojeg Vam šaljemo na Vašu mail adresu ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. 
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s propisima o zaštiti potrošača. Društvo GOLMAR d.o.o. obvezuje se povrat plaćenog izvršiti u roku od 14 radnih dana od povrata robe. Povrat plaćenoga se vrši istim sredstvima plaćanja kojim se koristio korisnik prilikom plaćanja. 
Korisnik je obvezan povrat proizvoda izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana izjavljivanja raskida (u slučaju da je pošiljka iz više dijelova, rok se računa od primitka zadnjeg dijela narudžbe).
Raskid se smatra izjavljenim u trenutku kada isti bude dostavljen društvu GOLMAR d.o.o.
Prilikom povrata naručenog artikla ili eventualne zamjene, korisnik/naručitelj snosi trošak povrata i ponovnog slanja zamjenskog proizvoda. . 
Zamjena artikla za drugi model ili drugu veličinu, moguća je samo ukoliko artikl nije nošen. Korisnik je u obvezi vratiti artikl u neoštećenoj originalnoj ambalaži.
Zamjena i povrat naručenog artikla koji je poslan dostavnom službom moguće je vratiti u roku od 14 dana isključivo dostavnom službom na adresu koja se nalazi na maloprodajnom računu. 
 
Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na sljedećem linku
 
Copyright
Ova web stranica i njezin sadržaj je zaštićen od strane GOLMAR d.o.o i Marker d.o.o.
Svaka redistribucija ili reprodukcija bilo kojeg dijela sadržaja u bilo kojoj formi za bilo koju svrhu je zabranjena osim niže navedenih:
Štampanje i preuzimanje isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu.
Kopiranje sadržaja trećim osobama za osobnu uporabu pod uvjetom da je jasno navedena web stranica kao davatelj materijala.
Nije dozvoljeno, osim s izričitom pisanom suglasnošću društva GOLMAR d.o.o. bilo kakva distribucija ili komercijalna uporaba sadržaja, niti je dozvoljeno postavljanje i redistribucija sadržaja na drugim web stranicama ili drugim oblicima elektroničke distribucije materijala.
 
Polica privatnosti
Društvo GOLMAR d.o.o. se obvezuje čuvati sve informacije koje sazna sukladno važećim propisima.
Posjetom naše stranice i / ili registracijom prihvaćate i suglasni ste s praksom opisanom u našoj Polici privatnosti.
Društvo GOLMAR d.o.o. se obvezuje da štiti privatnost i garantira upotrebu ostavljenih informacija korisnika u skladu s ovom Policom Privatnosti opisanom i važećim zakonskim propisima koji uređuju zaštiti osobnih podataka.
Svaka osobna informacija dostavljena ili prikupljena na stranici www.ducani-paramount.com je obuhvaćena ovom Policom privatnosti.
Osobni podaci mogu se koristiti za slanje reklamnih obavijesti te u svrhu boljeg usmjeravanja našeg poslovanja
Prikupljene osobne podatke čuvamo isključivo u elektroničkom obliku te primjenjujemo sve organizacijske mjere da spriječimo neovlašteno pristupanje istim.
Informacije korisnika društvo GOLMAR d.o.o. ovlašteno je koristiti isključivo za svrhe za koje su prikupljene i nije ih ovlašteno davati na uvid i korištenje trećim osobama, osim ako isto predstavlja zakonsku obvezu društva GOLMAR d.o.o.Svi zaposlenici i poslovni partneri društva GOLMAR d.o.o. vezani su zaštitom osobnih podataka sukladno ovoj Polici privatnosti i važećim zakonskim propisima.U slučaju bilo upita vezanih uz zaštitu osobnih podataka, odnosno dostavljenih informacija bilo izmjene već dostavljenih osobnih podataka, odnosno informacija molimo Vas da se obratite na sljedeći kontakt:
Golmar d.o.o., Ilica 55, 10000 Zagreb,
[email protected]
 
Izjava o sigurnosti kod plaćanja
Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).
  

Izjava o sigurnosti online plaćanja
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brendova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
 
Izjava o privatnosti
Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
 
Registracija
Kako bi obavili kupnju na web shopu, registracija nije obavezna. Potrebno je samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) kako bi Vam nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.
Ako ne želite svaki puta tijekom kupnje unositi adresu dostave te informacije o sredstvu plaćanja, preporuča se brza registracija. Potrebno je samo jednom unijeti važeću e-mail adresu, osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) te lozinku pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Ona može biti proizvoljan niz znakova - što je duža, otpornija je na hakersko probijanje. Ako ste bez ideja, na web stranici Password generator možete dobiti generiranu lozinku.
Nakon unosa traženih podataka, registraciju je potrebno potvrditi klikom na polje "Registracija". Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se kombinacijom korisničkog imena i lozinke na stranici "Prijava".
U slučaju da ste zaboravili lozinku, na istoj stranici trebate kliknuti na "Zaboravljena lozinka?". Dolazite do stranice na kojoj možete ostaviti svoju e-mail adresu s kojom ste se registrirali na web shopu, a na koju vam onda sustav automatski pošalje link pomoću kojeg ćete resetirati lozinku i dobiti novu.  Nju možete kasnije sami promijeniti u postavkama računa budući da automatski kreirane lozinke nisu lako 'pamtljive' (ili samo kliknite na DA kada vas preglednik pita da upamti unesenu lozinku da je ne morate svaki puta unositi kod prijave).
Ukratko, nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI
GOLMAR  d.o.o. svoju obavezu čuvanja vaše privatnosti  shvaća veoma ozbiljno, i svaku vašu informaciju koju ostavite tretirat ćemo pažljivo.
Posjetom naše stranice i / ili registracijom prihvaćate i suglasni ste s praksom opisanom u našoj Politici zaštite privatnosti.
POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI
GOLMAR d.o.o., Zagreb, ILICA 55, OIB: 95398736200 (u daljnjem tekstu  GOLMAR d.o.o.) raduje se Vašoj posjeti našoj internetskoj trgovini www.ducani-paramount.com te Vašem zanimanju za našu tvrtku i proizvode.
Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno, te se obvezujemo na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
GOLMAR d.o.o. prepoznaje važnost Vaše zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te želi da se prilikom posjeta našim internetskim stranicama osjećate sigurno i ugodno.
Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kada ih dijelite s nama, mi ih upotrebljavamo u skladu s ovom Politikom zaštite privatnosti.
Ova pravila privatnosti objašnjavaju:
Tko smo mi?
Što su osobni podaci?
Koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo?
Pravne osnove za prikupljanje Vaših osobnih podataka
Tko može pristupiti Vašim osobnim podacima?
Jesu li Vaši osobni podaci sigurni?
Kako možete izmijeniti ili obrisati osobne podatke koje ste nam poslali?
Kakva je naša politika o prikupljanju podataka koje dobijemo od maloljetnih osoba koje koriste naše web stranice?
COOKIES, Kako i zašto ih koristimo?
Možemo li naknadno promijeniti uvjete Politike zaštite privatnosti?
Vaša prava i izbori
Kontakt 
 
TKO SMO MI
GOLMAR d.o.o. je tvrtka koja se bavi uvozom i maloprodajom visokokvalitetne obuće kao i kožne galanterije.
GOLMAR d.o.o. osnovan je 1996.godine i od tada zastupamo i predstavljamo čitav niz poznatih talijanskih proizvođača obuće i kožne galanterije.
 
 ŠTO SU OSOBNI PODACI?
Osobni podaci su podaci koji se odnose na Vas pomoću kojih Vas je moguće identificirati izravno (primjerice Vaše ime i prezime) ili neizravno (primjerice putem pseudonima kao što je jedinstveni identifikacijski broj). U osobne podatke se ubrajaju ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe. Osobni podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili cookies (kolačići).
 
 KOJE  PODATKE  PRIKUPLJAMO  I  KAKO  IH  UPOTREBLJAVAMO?
Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one osobne podatke koji su neophodni kako bismo Vam pružili i/ili unaprijedili usluge.
Podatke prikupljamo i primamo putem naših web stranica, aplikacija, stranica na društvenim mrežama,pristupnicama za loyalty program vjernosti i/ili na druge načine.
Vaše osobne podatke nam Vi dajete izravno (primjerice kad stvarate korisnički račun, kad nam se obraćate, kada unosite Vaše podatke u LOYALTY pristupnicu, kad kupujete putem naših internet stranica/webshopa, aplikacija ili u našim trgovinama), a ponekad ih mi prikupljamo (primjerice upotrebom kolačića da bismo razumjeli kako upotrebljavate naše web stranice i aplikacije).
Vi nam možete dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i druge podatke kako bismo Vam mogli pružiti informacije o našim proizvodima, o mogućnostima sudjelovanja u našim nagradnim igrama ili anketama ili jednostavno ako želite primati informacije o akcijama, popustima i/ili drugim aktivnostima i ponudama GOLMAR d.o.o.
Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu poslovanja tvrtke GOLMAR d.o.o. kao i za upravljanje, podršku i dobivanje povratnih informacija o pruženoj usluzi te kako bi se spriječili narušavanje sigurnosti, zakona ili uvjeta iz ugovora.
Vaše osobne podatke ćemo prije svega koristiti za upravljanje kupnjom i narudžbama, za provođenje nagradnih igra, akcija ili anketa, kod odgovaranja na Vaša pitanja i upite, kod ponude programa vjernosti, slanja promidžbenih sadržaja (ako niste zatražili da vas uklonimo s newsletter liste), za provođenje analiza i prikupljanje statističkih podataka.
 
PRAVNE OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti: Vaša suglasnost (privola), legitimni interes GOLMAR d.o.o. (poboljšanje naših proizvoda i usluga, sprječavanje prijevare, osiguranje i održavanje alata kojima se koristite primjerice web stranice/aplikacije/uređaji sigurnima za upotrebu), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili i propisi koji zahtijevaju obradu osobnih podataka.
 
RAZDOBLJE U KOJEM GOLMAR d.o.o. ZADRŽAVA VAŠE OSOBNE PODATKE
GOLMAR d.o.o. čuva Vaše osobne podatke koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka.
GOLMAR d.o.o. prilikom određivanja razdoblja u kojem zadržava Vaše podatke vodi se sljedećim kriterijima:
·         prilikom kupnje naših proizvoda, Vaše osobne podatke zadržavamo u trajanju ugovornog odnosa te dok ne zatražite brisanje istih (ako brisanje zatražite prije isteka            ugovornog odnosa vaši podaci bit će pseudonimizirani)
·         prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri/ natječaju ili promotivnoj ponudi, Vaše osobne podatke zadržavamo sukladno pravilima dotičnog nagradnog natječaja/igre ili promotivne             ponude.
·         prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše osobne podatke zadržavamo u razdoblju potrebnom za obradu upita te dok ne zatražite brisanje istih;
·         prilikom stvaranja korisničkog računa, Vaše osobne podatke zadržavamo dok ne zatražite brisanje računa;
·         prilikom prijave na newsletter, Vaše osobne podatke zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate;
·         prilikom pohranjivanja cookies (kolačića) na Vaše računalo, Vaše osobne podatke zadržavamo dok služe svrsi
GOLMAR  d.o.o. može zadržati Vaše osobne podatke nakon što prestanete koristiti usluge GOLMAR d.o.o. ili prestanete s korištenjem ove web stranice u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza ili upravljanja svojim pravima (pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.
Kada nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni niti u jednu od navedenih svrha, Vaši osobni podaci će biti izbrisani iz svih sustava u okviru GOLMAR d.o.o.
Skrećemo Vam pažnju da imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku.
 
AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA
Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica i aplikacija od nedozvoljene upotrebe osobnih podataka i prijevare GOLMAR d.o.o. upotrebljava rješenja trećih pružatelja usluga. Metoda utvrđivanja prijevare temelji se na jednostavnim usporedbama, asocijacijama, grupiranjima, predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka.
U slučaju automatiziranog utvrđivanja prijevare može se dogoditi da odgodimo obradu narudžbe/zahtjeva zbog provjere transakcije i/ili odbijemo uslugu dostavljanja narudžbe/obrade zahtjeva ako utvrdimo mogućnost prijevare. U tom slučaju poduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite radi ograničavanja pristupa Vašim podacima.
 
TKO MOŽE PRISTUPITI VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?
GOLMAR d.o.o.  može dijeliti Vaše osobne podatke unutar organizacijskih jedinica GOLMAR d.o.o. radi ispunjenja zakonskih obveza, sprječavanja prijevare i/ili osiguravanje alata, poboljšanja proizvoda i usluga ili zato što ste nam Vi dali suglasnost.
GOLMAR d.o.o.  neće dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim partnerima i suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako ste nam dali određeno dopuštenje za to.
Vaše osobne podatke mogu obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga kojima povjeravamo zadataka i aktivnosti koje obavljaju u naše ime. U tom slučaju pružamo im samo informacije potrebne za izvršenje usluge uz zahtjev da Vaše osobne podatke ne upotrebljavaju u druge svrhe. Naši pružatelji usluga moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i GOLMAR d.o.o..
Vaše osobne podatke možemo otkriti pouzdanim trećim osobama koje nam pomažu u pružanju digitalnih usluga i usluga e-trgovine, kao što su praćenje na društvenim mrežama, programi vjernosti, upravljanje identitetom, ocjene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima, analiza mreže i tražilica i slično, trećim osobama koje pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavnih službi), trećim osobama koje nam pružaju tehničku podršku kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanje baze podataka, kao i softvera i aplikacija, pružateljima usluga plaćanja (banke i druge kreditne institucije).
Vaše osobne podatke možemo proslijediti državnim tijelima za provedbu zakona u sljedećim situacijama:
·         kad smo to dužni učiniti po zahtjevima bilo kojeg važećeg propisa/zakona;
·         ako je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;
·         prilikom odgovora na sve pravne zahtjeve ili radnje;
·         ukoliko je to u skladu s pravnim zahtjevima ili radnjama, ili u cilju zaštite prava GOLMAR d.o.o.  ili kupaca GOLMAR d.o.o.  i javnosti.
 
JESU LI VAŠI OSOBNI PODACI SIGURNI?
GOLMAR d.o.o.  štiti Vaše osobne podatke i poduzima mjere kako bi osigurao njihovu zaštitu.
 
PRIJAVE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA
GOLMAR  d.o.o.  Vam pruža mogućnost prijave putem društvenih mreža. Ako se prijavite putem društvenih mreža, Vaše podatke dijelite s nama ovisno o postavkama platforme određene društvene mreže.
Nemojte zaboraviti da je sav sadržaj koji objavite na platformama društvenih mreža dostupan javnosti te stoga budite oprezni prilikom dijeljenja određenih osobnih podataka kao što su financijske informacije ili detalji adrese, te Vam savjetujemo da pročitate pravila privatnosti da biste razumjeli koje osobne podatke dijelite i upotrebljavate na društvenim mrežama.
 
KAKO MOŽETE VIDJETI, PROVJERITI, IZMIJENITI ILI OBRISATI OSOBNE PODATKE KOJE STE NAM POSLALI?
Imate pravo obratiti nam se kako bi Vam pružili sve informacije koje pohranjujemo o Vama. Također, brisanje, ispravak ili izmjenu podataka možete zatražiti slanjem e-maila na:[email protected]
 
KAKVA JE NAŠA POLITIKA O PRIKUPLJANJU PODATAKA KOJE DOBIJEMO OD MALOLJETNIH OSOBA KOJE KORISTE NAŠE WEB STRANICE?
Izuzetno nam je važno zaštititi privatnost maloljetnih osoba (djece) u svijetu elektroničkih komunikacija, kao i poticanje roditelja i skrbnika da sudjeluju u praćenju elektroničkih aktivnosti maloljetnih osoba.
Obrada osobnih podataka zakonita je ako osoba ima najmanje 16 godina i/ili uz privolu roditelja i/ili skrbnika.
Molimo roditelje da osobitu pažnju posvete elektroničkim aktivnostima svoje djece i upozore djecu da ne daju informacije za osobnu identifikaciju elektroničkim putem bez njihove dozvole. U bilo kojem trenutku roditelji i/ili skrbnici mogu vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili obrisati osobne podatke svog djeteta.
COOKIES, Kako i zašto ih koristimo?
Cookies (Kolačići) su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na uređaj (računalo, tablet ili mobilni telefon) dok pretražujete internet uključujući web-mjesta GOLMAR d.o.o. i koje sadrže niz znakova u koje su postavljene otvorene ili kodirane informacije. 
Cookiese server šalje na Vaše računalo i ondje ih pohranjuje. Oni prije svega služe za identificiranje računala s kojeg je otvorena neka internetska stranica. Ako se prijavite na neku internetsku stranicu, cookies služe kako bi serveru javili prijavu te provjerili prava za otvaranje određene stranice. Svaki cookie ima svoj rok nakon kojeg više ne vrijedi. Taj rok može biti u dalekoj u budućnosti. Zahvaljujući cookiesima može se pratiti put nekog korisnika preko različitih dijelova naše internetske stranice te također putem drugih internetskih stranica. Pomoću cookiesa može se poboljšati komunikacija između našeg servera i Vašeg računala te time ugodnije oblikovati korištenje naše internetske stranice. Cookiesi ne moraju biti samo od vlasnika internetske stranice nego i od treće strane, npr društvene mreže ili oglašivačke mreže. Putem svog preglednika imate mogućnost da Vam se prikažu cookiesi s Vašeg računala, da izbrišete postojeće cookiese ili da konfiguraciju podesite tako da se ne pohranjuju svi ili da se uopće ne pohranjuju cookiesi. Obratite pozornost na to da neke funkcije (kao npr. prijava) neće funkcionirati ili neće ispravno funkcionirati, ako deaktivirate postavljanje cookiesa.

-Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti.
Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada posjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku.
-Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
-kolačiće za provjeru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tijekom trajanja pregleda stranice- koristimo ih da bismo provjerili vašu autentičnost. Kada se prijavite na web-mjesto koristeći osobni  račun, vaš jedinstveni ID broj i vrijeme prijave spremamo u kodiranom kolačiću na vašem uređaju. Taj vam kolačić omogućuje kretanje od stranice do stranice bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem na svakoj stranici. Možete spremiti i podatke za prijavu tako da se ne morate prijaviti svaki put kada se vratite na web-mjesto;
-korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za otkrivanje zloupotreba autentičnosti, ograničenog trajanja- koristimo ih za obradu informacija koje nam omogućuju sigurnost naših proizvoda te za utvrđivanje prevare i zloupotrebe;
-kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za vrijeme trajanja pregleda stranice-
-kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda stranice-  koristimo ih da bismo zapamtili informacije koje nam dajete, na primjer kada dodate proizvode u košaricu na našem web-mjestu, te podatke pohranjujemo u kolačić kako bismo mogli zapamtiti te podatke;
-trajne kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja za vrijeme trajanja pregleda stranice (ili malo duže)- kolačiće koristimo da bi vam omogućili davanje povratnih informacija na web-mjestu;
-kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža za prijavljene članove društvene mreže- neka naša web-mjesta uključuju kolačiće društvenih medija, uključujući one koji korisnicima koji su prijavljeni na društvenu mrežu omogućuju dijeljenje sadržaja preko te mreže.
To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ako dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.
Uz navedene kolačiće koristimo i:
1. kolačiće dodataka društvenih mreža namijenjeni praćenju;
2. promidžbene kolačiće trećih strana- upotrebljavamo kolačiće za prikupljanje podataka o vašoj aktivnosti na mreži i prepoznavanju vaših interesa tako da vam možemo prikazati oglase koji bi vas mogli najviše zanimati. Primanje oglasa utemeljenih na interesima koje vam šaljemo možete i otkazati, kao što je opisano u našim Pravilima privatnosti. Također, upotrebljavamo kolačiće da bi zabilježili, primjerice, koliko je posjetitelja kliknulo na oglas i koje ste oglase vidjeli tako da vam se više puta ne prikazuju isti.
3. analitičke kolačiće- koristimo kolačiće prve i treće strane te druge identifikatore za prikupljanje podataka o upotrebi i performansama, na primjer: možemo ih koristiti za brojanje jedinstvenih posjetitelja na nekom web-mjestu ili servisu te za razvoj drugih statistika o radu naših web-mjesta i proizvoda ili da bi saznali kakve su performanse naših proizvoda da bi ih mogli poboljšati (na primjer, kolačiće koristimo da bismo prikupili podatke koji pomažu u raspodjeli opterećenja).To omogućuje da naša web-mjesta mogu funkcionirati.
Važno je napomenuti i da neki videozapisi ugrađeni na naše stranice upotrebljavaju kolačić za anonimno prikupljanje statistika o tome kako ste došli i videozapise koje ste posjetili.
Omogućavanje ovih kolačića nije strogo potrebno za web stranicu, ali će vam pružiti bolji doživljaj pregledavanja.
Možete izbrisati ili blokirati te kolačiće, ali ako to činite, neke značajke ove web stranice možda neće funkcionirati.
Informacije vezane uz kolačiće se ne koriste da bi vas osobno identificirali, a podaci o uzorcima potpuno su pod našom kontrolom.
Ovi kolačići se ne koriste za bilo koju svrhu osim onih opisanih ovdje.

Koristimo li i druge kolačiće?
Neke od naših stranica ili podstranica mogu koristiti dodatne i/ili različite kolačiće od onih koje smo prethodno naveli i opisali. Na primjer:
-tvrtke koje unajmljujemo za pružanje usluga u naše ime, kao što je analitika web-mjesta, postavljaju kolačiće kada posjetite naša web-mjesta,
-tvrtke koje isporučuju sadržaj, kao što su videozapisi ili vijesti ili oglasi na našim web-mjestima postavljaju vlastite kolačiće. spomenute tvrtke podatke koje obrađuju koriste u skladu sa svojim Pravilnicima o zaštiti podataka što tim tvrtkama može omogućiti prikupljanje i kombiniranje informacija o vašim aktivnostima s više web-mjesta, aplikacija ili mrežnih servisa,
Detalji o njima bit će vam omogućeni u trenutku kada se isti pojave te ćemo u tom trenutku od Vas tražiti privolu,ukoliko istu niste prije dali, kako bismo pohranili i te kolačiće.
Vezano uz potonje koristimo:  Google tag manager, Google analytics, Google ECommerce, Google maps, Facebook pixel, Facebook messenger(page like), MailChimp,  WSPay, WsPayAPI, PayPal, Google+  …
 
MOŽEMO LI NAKNADNO PROMIJENITI UVJETE POLITIKE PRIVATNOSTI?
GOLMAR d.o.o. zadržava pravo izmjena i ispravka ove Politike zaštite privatnosti.
VAŠA PRAVA I IZBORI
GOLMAR d.o.o.  poštuje Vašu privatnost.
Vaša prava:
·         Pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu osobnih podataka.
·         Pravo na brisanje/pravo na zaborav
Imate pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka. Vaše pravo na brisanje i/ili uklanjanje osobnih podataka nije apsolutno pravo jer možemo imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje Vaših osobnih podataka.
·         Pravo na prigovor
Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila.
Možete otkazati pretplatu ili odustati od primanja izravnih promidžbenih sadržaja u bilo kojem trenutku.

PODRŠKA I REKLAMACIJE:
Bilo koji problem vezan za proizvod kupljen u dućanima GOLMAR d.o.o. možete riješiti kontaktom na bilo koji od dolje navedenih podataka:
• e-mailom na :info©ducani-paramount.com
• Poštom na GOLMAR d.o.o. ILICA 55, 10000 Zagreb, Hrvatska
• Telefonom na 01/4875596